WARUNKI INCOTERMS

Incoterms (obecnie Incoterms z 2010 roku) zajmują się kwestiami związanymi z transportem produktów od sprzedawcy do nabywcy. Obejmuje to m.in. przewóz produktów, rozliczenie odpowiedzialności eksportowych i importowych, pokrycie kosztów, w tym transportu i ubezpieczenia, przeniesienie ryzyka za stan produktów w różnych punktach procesu transportowego. Incoterms są używane zawsze w połączeniu z lokalizacją geograficzną. Incoterms określają również moment przeniesienia praw własności w znaczeniu tych reguł przyjmuje się, że moment dostawy towarów jest zrównany z przejściem ryzyka ze sprzedającego na kupującego.

EXW – EX WORKS (z zakładu):

EXW – EX WORKS (z zakładu): sprzedawca obowiązany jest pozostawić towar do dyspozycji kupującego na swoim terenie (magazyn, fabryka). Ryzyko przenoszone jest na nabywcę w momencie pozostawienia towaru do jego dyspozycji w określonym miejscu i czasie.

FCA (Free Carrier)

FCA – FREE CARRIER (dostarczony do przewoźnika): sprzedawca obowiązany jest dostarczyć towar przewoźnikowi lub innej osobie wyznaczonej przez kupującego na swoim terenie bądź w innym wyznaczonym miejscu. Ryzyko przenoszone jest na nabywcę w momencie załadowania towaru na podstawiony przez niego środek transportowy.

CPT (Carriage Paid To)

CPT – CARIAGE PAID TO (przewóz opłacony do): sprzedawca obowiązany jest dostarczyć towar do przewoźnika lub innej osobie wyznaczonej przez sprzedającego w określonym miejscu, sprzedawca zawiera umowę przewozu i opłaca ten przewóz. Ryzyko przenoszone jest na nabywcę w momencie przekazania towaru przez sprzedawcę przewoźnikowi.

CIP (Carriage & Insurance Paid)

CIP – CARRIAGE AND INSURANCE PAID TO (przewóz i ubezpieczenie opłacone do): obowiązki sprzedawcy jak w regule CPT, ponadto obowiązany jest on do zawarcia umowy ubezpieczenia wraz z jego zapłatą. Ryzyko przenoszone jest na nabywcę analogicznie jak w regule CPT.

DAT (Delivered at Terminal)

DAT – DELIVERED AT TERMINAL (dostarczony do terminalu): sprzedawca obowiązany jest dostarczyć towar oraz wyładować go ze środka transportu i pozostawić do dyspozycji kupującego w określonym terminalu, w wyznaczonym porcie lub miejscu przeznaczenia. Ryzyko przenoszone jest na nabywcę w momencie dostarczenia towaru do terminalu.

DAP (Delivered at Place)

DAP – DELIVERED AT PLACE (dostarczony do miejsca): sprzedawca obowiązany jest dostarczyć towar i pozostawić go do dyspozycji kupującego na środku transportu, w oznaczonym miejscu przeznaczenia. Ryzyko przenoszone jest na nabywcę w momencie dostarczenia towaru do miejsca przeznaczenia.

DDP (Delivered Duty Paid)

DDP – DELIVERED DUTY PAID (dostarczony cło opłacone): obowiązki sprzedającego jak w regule DAP, sprzedawca ponadto odpowiedzialny za oclenie towaru. Ryzyko przenoszone na nabywcę tak jak w regule DAT.

CFR (Cost & Freight)

CFR – COST AND FREIGHT (koszt i fracht): sprzedawca obowiązany jest dostarczyć towar na pokład statku oraz do zawarcia umowy przewozu i opłacenia kosztów i frachtu. Ryzyko przenoszone jest na nabywcę tak jak w regule FOB.

CIF (Cost Insurance & Freight

CIF – COST INSURANCE FREIGHT (koszt ubezpieczenie fracht):obowiązki sprzedawcy takie jak w regule CFR, sprzedawca ponadto obowiązany jest do zawarcia umowy ubezpieczenia. Ryzyko przenoszone jest na nabywcę tak jak w regule FOB.